Temadag om Kina i Kristianstad 12/11!

 

Skånekretsen och Den Globala Skolan samarbete fortsätter! Denna gång med en temadag om Kina.

Seminariet syftar till att ge en allmän och fördjupad kunskap om Kina och den globala maktbalansen, Kinas befolkningspolitik och hur Kinas historia påverkar landets relationer till omvärlden.


Medverkande:


 

Lisa Eklund, postdoktor i sociologi vid Lunds Universitet samt studierektor för mastersprogrammet i internationell utveckling och management. Hon har bott och arbetat i Kina i sju år, främst för FN:s befolkningsfond UNFPA. Lisa kommer att tala om Kinas befolkningspolitik ur ett historiskt och nutida perspektiv, samt vilka sociala och demografiska förändringar som har uppkommit till följd av dessa.


Börje Ljunggren, fil.dr., svensk ambassadör i Kina 2002-6 och författare till boken "Kina - vår tids drama" (2:a uppl. 2009). Våren 2014 utkommer Börje Ljunggrens bok "Den kinesiska drömmen - perspektiv på Kina och världen". Medlem av Lunds universitets och Raoul Wallenberginstitutets styrelse. Börje kommer att tala om "Kina, den globala maktbalansen och de maritima konflikterna i Östasien".


Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog vid UR (Utbildningsradion). Anna kommer att tala om ”UR i allmänhet, UR:s utbud och möjligheterna med UR:s program om Kina som exempel.. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för alla. Inget land har gått så fort från fattigdom till välstånd som Kina. Hur var det möjligt och vad hände på vägen? 


Ingemar Ottosson, docent i historia, verksam vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Ingemar kommer att tala om ”Nationalism eller nationellt ansvar?” En genomgång och analys av hur minnen och erfarenheter från Kinas moderna historia påverkar landets relationer till omvärlden idag.


 

Målgrupp: Lärare alla stadier, skolans ledning, kommunala beslutsfattare samt lärarstuderande.

Tid: 8.30-16.15

Plats: Kristianstad högskola, lokal meddelas i slutbekräftelsen.

Avgift: Ingen avgift. Den Globala Skolan bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2013-10-29

Arrangör: Den Globala Skola och Historielärarnas förening, Skånekretsen

Information:

Ingela Roos, ingela.roos@denglobalaskolan.com Mobil: 0735-803438

Lars Andersson, lars.andersson@eslov.se

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Anmälan:

Anmälan görs på Den Globala Skolans hemsida:

Den Globala Skolan

http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Den-Globala-Skolan/Seminarier/?semiId=1684&Action=Anmal

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Historielärarnas förening, Skånekretsen