De Svenska Historiedagarna kommer att hållas i Malmö den 4-6 oktober

 

För mer informtion klicka på Program eller gå in De Svenska Historiedagarnas hemsida.

 

 

 

 

 

 

Årets historielärare 2013

De Svenska Historiedagarnas utmärkelse till en välförtjänt gymnasielärare i historia

Utmärkelsen delas ut av De Svenska Historiedagarna. Priset Årets historielärare 2013 tilldelas en historielärare i gymnasieskolan eller komvux, verksam vid skola i Skåne.

Prissumman är 25 000 kr samt resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna den 4-6 oktober i Malmö. En kollega från samma skola får medfölja och för denne/denna betalar DSH konferensavgiften, dock ej resa eller logi.

Lärare, skolledare och föräldrar kan nominera pristagare. Nomineringen görs på bifogade nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast måndagen den 15 maj 2013. Samtidigt med nomineringen inskickas en motivering på max 500 ord varför just den som nomineras bör utses till Årets historielärare 2013.

Av motiveringen till nomineringen ska framgå:

·        att den nominerade är en verksam historielärare vid gymnasie- eller komvuxskola i Skåne;

·        att den nominerade aktivt har stärkt historieämnet på sin skola och i kommunen samt bidragit till ett ökat intresse för historia;

·        vilket arbetssätt eller vilken pedagogisk metod som den nominerade arbetar med.

De Svenska Historiedagarna uppskattar historielärare som aktivt arbetar med källkritik och som har balans i användningen av olika slags läromedel.

Juryn består av:

Sten Westerberg, vice ordförande DSH, f.d. statssekreterare

Lena Milton, styrelseledamot DSH, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon

Hans Albin Larsson, styrelseledamot DSH, professor i historia och utbildningsvetenskap

Hans Almgren, styrelseledamot DSH, lektor i historia

Priset utdelas vid De Svenska Historiedagarna fredagen den 4 oktober i Malmö. Pristagaren meddelas personligen via brev och e-post senast under augusti månad.

Mer information får du via De Svenska Historiedagarnas hemsida www.dsh.se  Där finns också programmet.

Årets historielärare 2013

Nomineringsblankett

Jag/vi nominerar                                    ……………………………………………………….

Lärarens namn                                       ………….……………………………………………

Skola i Region Skåne                             …………….………………………………………..

Gatuadress                                              ………….……………………………………………

Postnummer och ort                              ………….……………………………………………

Telefon                                                    ………….……………………………………………

E-post                                                      ………….……………………………………………

 

Jag/vi som står för nomineringen heter

Namn                                                      ……………………………………………………..

Gatuadress                                              ……………………………………………………..

Postnummer och ort                              ……………………………………………………..

Telefon                                                    ……………………………………………………..

E-post                                                      ……………………………………………………..

 

Skicka den ifyllda blanketten samt motiveringen (max 500 ord) per post eller e-post så att den har kommit De Svenska Historiedagarna tillhanda senast 15 maj 2013. 

 

Postadress:  E-post:  info@dsh.se

De Svenska Historiedagarna

Box 5243
102 45 Stockholm

Märk kuvertet ”Årets historielärare”

 

 

 

 

           .

  

 

 

 

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;
Nulla nunc. Donec vel augue

Historielärarnas förening, Skånekretsen